Groenvoorziening

 

Thuis in uw groene buitenruimte

Realisatie en onderhoud van uw groene buitenruimte met zorg voor het milieu.

Realisatie:

 • Ontwerp en realisatie van natuurspeeltuinen (zie bij Buitengewoon! spelen)
 • Leverantie en aanplant van bomen, hagen, beplantingsvakken, groenstroken, bollenstroken etc.
 • Leverantie en realisatie van damwand- en beschoeiingswerken
 • Leverantie en plaatsing van natuurlijk buitenmeubilair (zie Hart voor Hout Voorne-Putten)
 • Realisatie van paden, natuurgebieden, wijkgroen etc.
 • Realisatie van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers etc.
 • Realisatie vlinderidylles en wilde bloemenstroken
 • Realisatie en onderhoud vaste beplantingsstroken volgens Green-to-Colour concept van Griffioen

Onderhoud:

 • Het onderhouden van wegbermen, gazons, parken, natuur- en weidegebieden
 • Het opschonen van sloten, singels en andere waterpartijen
 • Het onderhouden van bomen, bosschages en windsingels
 • Het onderhouden van hondenuitlaatstroken, zowel maaien als opruimen
 • Het borstelen en vegen van voetpaden en achterpaden
 • (Cyclisch) boomonderhoud, aanplant en kap van bomen, het boren van stobben etc. (zie bij Boomverzorging)
 • Het maaien en opruimen van bollenstroken
 • Bestrijding van eikenprocessierups
 • Bestrijding van exoten
 • Diverse handmatige werkzaamheden zoals het opruimen van zwerfvuil, het reinigen van achterpadkolken etc.
 • Handmatig onderhoud van plantvakken en openbaar groen
 • Inspectie van wegmeubilair, etc.
 • Inzet en ondersteuning bij Calamiteiten

Ook voor verhuur van stalen rijplaten en tijdelijk hekwerk

Bekijk hier een greep uit onze projecten:

 

Leveren en aanbrengen duurzame beschoeiing  045  151010bloemdijkengv

Gem. Westvoorne en Brielle         Gemeente Bernisse                     Staatsbosbeheer

Leveren en aanbrengen duurzame    Renovatie oorlogsbegraafplaats       Maaien en verschralen 
beschoeiing NL-Greenlabel                                                                   bloemdijken

 

DSC 5810  Oudbeijerland0  DSC 6281

Stichting Natuurmonumenten     Waterschap Hollandse Delta        Gemeente Brielle

Maai-/zuigen Jakobskruiskruid         Gewoon Onderhoud Oud-Beijerland  Duurzaam Groenonderhoud

 

foto  IMG 0802  12184271 10205332255726261 3903969051185353856 o

St. Zuid-Hollands Landschap      Waterschap Hollandse Delta        Waterschap Hollandse Delta

Verschralen Natura 2000-gebied     Gewoon Onderhoud Voorne-Putten   Gefaseerd onderhoud
Westduinen                                   West 2013 t/m 2016                       natuurvriendelijke oevers

 

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube